Možnost sjednání smlouvy o pracovně-lékařských službách. Provádíme pracovní prohlídky zaměstnanců vstupní, periodické, mimořádné i výstupní na našem pracovišti. Vedení zdravotní dokumentace o provedených PLS. Pravidelné roční dohlídky na pracovišti s kontrolou pracovních podmínek zaměstnanců s vypracováním protokolu.