Podle § 20 zákona o zdravotním pojištění lékař při převzetí pacienta do péče vyplní registrační list.  Současně si vyžádá od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče, a to ve formě „výpisu ze zdravotnické dokumentace„. Proč nelze předat kompletní dosavadní „karta„? Z předpisů vyplývá zdravotnímu zařízení povinnost archivovat ke kontrole zdravotnickou dokumentaci po dobu 5 let. Postoupením originálu dokumentace by se předchozí registrující lékař mohl dostat do konfliktu se zákonem. „Karta“ je tedy majetkem konkrétního zdravotnického zařízení, které ji vedlo. Změnu registrujícího lékaře lze provést po třech měsících od podepsání registračního listu.

Informace pro pacienty