Vyšetření na vlastní žádost – ČR, EU

Vyšetření na vlastní žádost – mimo EU

Vyšetření pracovně-lékařských služeb – vstupní, periodické

prohlídky kategorie práce I.

Vyšetření na řidičský průkaz

Vyšetření na zbrojní průkaz

Zdravotní průkaz potravináře, profesní průkazy

Lékařská zpráva o napadení jinou osobou

Formulář a potvrzení pro účely umístění do zařízení sociální

péče…

Vyšetření pro sportovní organizaci a sportovní akce

Komplexní předoperační vyšetření pro samoplátce

Vyšetření pro lázeňskou péči u samoplátce včetně sepsání

lázeňského návrhu

Potvrzení a výpisy ze zdravotní dokumentace pro jiné účely

(orgány státní správy, cestovní kanceláře, brigády)

Totéž při nutnosti provést vyšetření

Výpis z dokumentace na vlastní žádost opakovaný/náročnější

Zhotovení kopie při ztrátě dokumentu, průkazu, pracovní

neschopnosti, OČR apod.

Nahlížení do zdravotní dokumentace:

Vstupní poplatek

Kopie A4

Přítomnost zdr. personálu, každých započatých 15 min

Zaslání receptu poštou

Zpracování formuláře pro komerční pojištění

Bodové ohodnocení úrazu

Oznámení pojistné události

Aplikace vakcíny (Aktuální ceník očkovacích látek je k dispozici

v ordinaci)

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Uvedené ceny jsou platné od 1.7.2017.

Zpracoval: MUDr.  Romana Altmannová

1,5.-  Kč/bod

4.-  Kč/bod

450.-  Kč

 

450.-  Kč

500.- Kč

350.-  Kč

300.-  Kč

150.-  Kč

 

450.-  Kč

450.-  Kč

450.-  Kč

 

250.-  Kč

 

450.-  Kč

250.-  Kč

100.-  Kč

 

 

30.-  Kč

4.-  Kč

250.- Kč

30.-  Kč

450.-  Kč

250.-  Kč

250.-  Kč

200.-  Kč